Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä! Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


EdunvalvontaTurun kaupungissa

Yhdistyksemme jäsen Ulla-Maija Vierimaa on Turun kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluvat jäsenemme Soili Raitanen, Aira Hellström ja Pekka Paatero sekä varajäsenenä Seppo Leivo.

Ulla-Maija Vierimaa on lisäksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen.


Edunvalvonta Varsinais-Suomessa

Kansallisen Senioripiirimme alueella edunvalvontaa hoidetaan piirin toimesta. Piirin hallituksessa yhdistystämme edustavat puheenjohtajamme Aila Seikola, piirin sihteeri Annele Silvennoinen, piirin matka- ja kulttuurivastaava Soili Raitanen ja piirihallituksen emäntä Terttu Kunnas.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisen yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Kansallisen senioriliiton liittokokouksessa Rovaniemellä 18.6.2017 valittiin liiton varapuheenjohtajaksi Aila Harjanne ja liittovaltuuston jäseneksi Aila Seikola .

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n

Maakuntaliittojen yhteydessä toimivan Eläkeläisyhdistysten piirijärjestöjen neuvottelukunnan (Pikku-EETU) puheenjohtajaksi valittiin Aila Harjanne.

Tietopaketti

Liitto on koonnut Seniorin tietopaketin, joka sisältää tietoja mm. Sote-palveluista, hyvinvoinnista, asumisesta, eläkkeistä ja etuuksista.

Huomisen kynnyksellä 2019

Huomisen kynnyksellä 2019 -kyselytutkimus on Kantar TNS Oy:n Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Ensimmäistä kertaa kysyttiin älylaitteiden käytöstä.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin:

EETU Facebookissa