Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä! Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


EdunvalvontaTurun kaupungissa

Turun kaupungin vanhusneuvostoon kuuluvat jäsenemme Aira Hellström, Pekka Paatero ja Ulla-Maija Vierimaa sekä varajäsenenä Hannele Mustonen.

Ulla-Maija Vierimaa on lisäksi kaupunginvaltuuston jäsen.


Edunvalvonta Varsinais-Suomessa

Kansallisen Senioripiirimme alueella edunvalvontaa hoidetaan piirin toimesta. Piirin hallituksessa yhdistystämme edustavat puheenjohtajamme Kari Kantalainen, piirin sihteeri Annele Silvennoinen, piirin matka- ja kulttuurivastaava Soili Raitanen ja piirihallituksen emäntä Terttu Kunnas.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisen yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

- Kansallisen senioriliiton hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Kantalainen Turun senioreista
- Jouko Fossi on Senioriliiton liittovaltuuston jäsen ja  Hannele Mustonen liittovaltuuston varajäsen

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n

Maakuntaliittojen yhteydessä toimivan Eläkeläisyhdistysten piirijärjestöjen neuvottelukunnan (Pikku-EETU) puheenjohtaja on Aila Harjanne.

Tietopaketti

Liitto on koonnut Seniorin tietopaketin, joka sisältää tietoja mm. Sote-palveluista, hyvinvoinnista, asumisesta, eläkkeistä ja etuuksista.

Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus

Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus on Kantar TNS Oy:n Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin.

Vuonna 2019 Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa älylaitteiden käyttöä. Kyselytutkimus julkaistaan kolmen vuoden välein. Ensimmäinen kyselytutkimus julkaistiin vuonna 2007.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin:

EETU Facebookissa