8.11.2022 - Turun kansallisten seniorien syyskokous

Turun kansalliset seniorit ry:n syyskokous pidettiin 8.11.2022 Senioritalo Yrjänässä.

Kokouksen aluksi Turun vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjut Aalto esitteli vanhusneuvoston toimintaa, tehtäviä ja organisaatiota todeten mm. seuraavaa:
Lakisääteisenä vaikuttajaryhmänä vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvointiin mm. terveyteen, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen liittyen. Vanhusneuvosto siis seuraa seniorien näkökulmasta kaupungin eri palvelukokonaisuuksien ja lautakuntien toimintaa ja voi havaintojensa pohjalta antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevien asioiden korjaamiseksi ja kehittämiseksi. Vanhusneuvosto on siis ikäihmisten arjen hyvinvoinnin kannalta todella tärkeä toimija Turussa.

Turun kansallisia senioreita vanhusneuvostossa edustavat Aira Hellström, Hannele Mustonen, Pekka Paatero ja Ulla-Maija Vierimaa.

Varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat, vahvistettiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2023.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kari Kantalainen. Hallitukseen valittiin uudelleen Seija Arve, Mirja Ekman, Jouko Fossi, Eila Jylhä, Hannele Mustonen, Eino Risku ja Juhani Tainio. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Pekka Ahlström. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii SenioriJelpin koordinaattori Aira Hellström.

Tällä vapaaehtoistoimijoiden aktiivisella joukolla työ seniorikansalaisten etujen ja hyvinvoinnin edistämisen puolesta jatkuu myös ensi vuonna!

Kuvat: Kari Kantalainen