Yhdistyksen kevätkokous 14.3.2023

Turun kansallisten seniorien kevätkokouksessa 14.3.2023 vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Kokouksessa vieraili pormestari Minna Arve, joka ennen virallista kokousta kertoi ajankohtaisia kuulumisia Turussa vireillä olevista hankkeista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä erityisesti ikäihmisten hyvinvointiin liittyvistä palveluista.

Perinteiseen tapaan puhujavierasta muistettiin paketilla juuri paahdettua Seniorikahvia sekä evästettiin muistamaan ikäihmisten näkökulmaa tärkeässä työssä kaupungin toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lämmin kiitos pormestarille vierailusta.

Kiitos myös kevätkokouksen osallistujille ja puheenjohtaja Marja-Leena Knuutiselle ripeästi läpiviedystä kokouksesta, sekä tietysti Tertun keittiötiimille tarjoiluista!