Yhdistyksemme valittiin Vuoden senioriyhdistykseksi

20.3.2022

Kansallinen senioriliitto jakoi ensimmäisen kerran 50-vuotishistoriansa aikana Vuoden seniori- ja Vuoden senioriyhdistys- tunnustukset. 

Liiton tunnustus kannustaa entisestään jatkamaan työtä senioriväestön hyvinvoinnin kohentamiseksi sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Historiikkimme teemaa mukaellen: Yhdessä eteenpäin - toinen toistamme tukien!

Lue tästä linkistä Liiton tiedote.