Ti 4.4.2023 - Heikki Paloheimo analysoi eduskuntavaalitulosta

4.4.2023

Senioritalo Yrjänään kokoontui 4.4.2023 yli 80 hengen joukko kuuntelemaan emeritusprofessori Heikki Paloheimon analyysia eduskuntavaalien tuloksista. Alustuksessa tarkasteltiin vaalikampanjan keskeisiä vedenjakajia, pääministerivaaliasetelmia, vaalituloksia, puolueiden välisiä kannatusmuutoksia ja hallituksen muodostamisen vaihtoehtoja. Alustuksessaan kokenut vaaliasiantuntija tarkasteli myös viime vuosikymmenien poliittisen muutoksen pitkiä kaaria. 

Paloheimon mukaan vuoden 2023 eduskuntavaalit tullaan muistamaan seuraavista kymmenestä erityispiirteestä:

1) Puolueiden välinen poliittinen polarisaatio oli jyrkempää kuin aikoihin.

2) Puolueiden pienentynyt koalitiojousto vähensi hallitusvaihtoehtoja.

3) Perussuomalaiset kasvoi Keskustaa suuremmaksi Keskustan kannatuksen ydinalueilla. Keskusta ei ole enää suurin puolue yhdessäkään vaalipiirissä ja sen kannatus (%-osuus äänistä) ja paikkamäärä jäi pienemmäksi kuin koskaan ennen itsenäisyyden aikana.

4) Vaalit, jotka eivät olleet NATO-vaalit, mutta joiden jälkeen Suomesta tuli NATO-maa.

5) Pääministeripuolue lisäsi kannatustaan. Kuluneen 50 vuoden aikana näin on aikaisemmin käynyt vain kaksi kertaa (1983 ja 2003).

6) Vasemmiston kokonaiskannatus eduskunnassa pieneni toiseksi pienimmäksi koko yksikamarisen eduskunnan ajalla.

7) Kolmen suurimman puolueen välinen pääministerikilpailu kuihdutti Keskustan, Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannatusta.

8 ) Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa alkanut suurten ikäluokkien aikakausi eduskunnassa päättyi. Uuteen eduskuntaan ei tullut ensimmäistäkään suuriin ikäluokkiin kuuluvaa (1945–1950 syntyneet) kansanedustajaa (katso kuva).

9) Sen jälkeen, kun SDP oli torjunut hallitusyhteistyön Perussuomalaisten kanssa ja Keskusta nykyisen hallituspohjan jatkamisen, jäljelle jäi vain sellaisia hallitusvaihtoehtoja, joissa Kokoomus on mukana. 

10) Jyrkentyneen poliittisen polarisaation ja puolueiden pienentyneen koalitiojouston seurauksena edessä lienee vaikeat hallitusneuvottelut, arvioi Paloheimo.