Korona ei lannistanut Turun senioreita

27.10.2021

Puheenjohtaja Kari Kantalainen

Turun kansalliset seniorit ry. on perustettu 1971. Yhdistys järjesti 50-vuotisuutensa kunniaksi jäsenkyselyn, jossa selvitettiin yhdistyksen jäsenten selviämistä koronan muuttamissa olosuhteissa. Vastauksista selviää, että kuuluminen yhdistykseen on auttanut eläkeläisiä pitämään yllä sosiaalisia suhteita, jatkamaan liikuntaharrastusta ja antanut sisältöä elämään.

Loppukevään aikana toteutettu ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa 26.10. julkistettu kysely suunnattiin Turun kansallisten seniorien jäsenistölle, joka kiitettävällä aktiivisuudella vastasi verkkokyselyyn. 

Jäsenistä vain 8 prosenttia luonnehti selviämistään korona-ajasta huonoksi. 65 % vastanneista kertoi harrastaneensa liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että koronasta huolimatta yhdistys pyrki tarjoamaan mahdollisuuden osallistua toimintaan mm. etäyhteyksien avulla. Näin voitiin esimerkiksi jatkaa perinteisille Tiistaitreffeille osallistumista. Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin on korona-aikana hoidettu pääasiassa puhelimen ja tietokoneen välityksellä.

Jäsenet kiittelivät yhdistyksen vakiintunutta tapahtumatarjontaa. Lisäpanostusta toivottiin teatteri- ja taidenäyttelyretkiin, kotimaanmatkailuun ja mielenkiintoisiin esitelmiin. Suurimmat toiveet olivat, että päästäisiin palaamaan elämään ilman koronaa ja voitaisiin jälleen kohdata kasvokkain. Erityiskiitoksia yhdistys sai jäseniltään siitä, että yhdistys on kantanut huolta jäsenistään läpi koronakriisin. Myös uutta Senioritaloa odotettiin innostuksella.

Kysyttäessä senioriyhdistyksen jäsenten mielipidettä Turun kaupungin kyvystä huomioida senioreiden elämäntilanne riittävän hyvin, vain reilu neljännes (27 %) vastaajista antoi kaupungille puhtaat paperit. Terveyskeskukseen pääseminen kestää liian kauan ja ajanvaraus takkuaa, kotona yksin asuvien vanhusten tilanne vaatii toimintojen parempaa suunnittelua ja riittävää resursointia, joukkoliikenne on pienellä eläkkeellä toimeentulevalle kallista ja matalalattiabussien puute vaikeuttaa kulkemista. Toisaalta vastauksista myös ilmeni, että 75-vuotisneuvolaa pidettiin erinomaisena palveluna ja Senioriranneketta loistavana juttuna ja että ”Turku on ihanin kaupunki, nähtävää ja koettavaa riittävästi!”

Tästä aiheesta uutisoi myös Turun Sanomat