Katse rohkeasti tulevaisuuteen - poikkeusoloissakin

22.1.2023

Turun kansalliset seniorit ry:n 52. toimintavuosi on käynnistynyt. Myös alkanutta vuotta varjostaa
tietty epätietoisuuden ilmapiiri, olemmehan viimeiset kolme vuotta eläneet poikkeuksellista aikaa.
Ensin koronapandemia toi kiusaksemme sitkeän virusvihulaisen, joka mullisti jokapäiväisen
elämän. Sitten Venäjän käynnistämän Ukrainan hyökkäyssodan seurauksena olemme saaneet
riesaksemme myös enegiakriisin ja talouden taantuman, jotka heijastuvat myös meidän
suomalaisten arkeen. Niinpä onkin ymmärrettävää, jos huoli huomisesta alkaa painaa mieltä.
Mutta yhteistyössä, toinen toistamme tukien, me seniorit selviämme vaikeistakin ajoista.

Vuoden senioriyhdistys

Kansallinen senioriliitto palkitsi yhdistyksemme viime keväänä Vuoden senioriyhdistys -tunnustuksella. Senioriliiton huomionosoitus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Palkitsemisen
perusteluissa korostetaan yhdistyksen toiminnan innovatiivisuutta, laatua ja laajuutta sekä
jäsenkehitystä ja senioriliiton arvojen sekä strategian noudattamista.

Kiitos tunnustuksesta! Se osoittaa, että toimintaamme arvostetaan, ja kannustaa työskentelemään
seniorien etujen sekä hyvinvoinin puolesta entistä tarmokkaammin. Alkaneen vuoden osalta se
tarkoittaa, että seuraamme tarkoin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaa sekä erityisesti
vanhusväestön sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön toteutusta. Lisääntyvien digipalveluiden
ohella ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus asioida sotepalveluissa myös perinteisiä palvelukanavia
käyttäen. SenioriJelpin avulla pyrimme helpottamaan seniorien digipalvelujen osaamista ja
käyttöä.

Eloa ja iloa eläkepäiviin senioritoiminnasta

Yhdistyksemme tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäistä yksinäisyyttä tarjoamalla
runsaasti erilaista virikkeellistä toimintaa, kohtaamisia, harrastusmahdollisuuksia, palveluja ja
neuvontaa ikäihmisten arjen helpottamiseksi.

Seniorien kotipesän, Senioritalo Yrjänän, toimivuutta on testattu runsaan puolentoista vuoden
ajan. Vaikka tähän ajanjaksoon sisältyvät koronasta johtuvat käyttökatkot ja taloyhtiön
putkiremontista aiheutuneet seisokit, rohkenen kokemusten valossa todeta Yrjänän esteettömien
tilojen täyttävän hyvin seniorien odotukset. On hienoa, että lähikohtaamisten järjestelyt toimivat
sujuvasti ja seniorit ovat ottaneet paikan omakseen. Myös kerhot ovat löytäneet uusista tiloista
hyvin paikkansa. Erityisen ilahduttavaa on, että harrastustarjonta on laajentunut. Nyt Yrjänän
tiloissa voi harrastaa tuolijoogan ohella vaikkapa leppoisaa terveysliikuntaa, Asahia, joka myös
edistää henkistä hyvinvointia.

Rohkeasti tervetuloa mukaan seniorien toimintaan ja tapahtumiin. Toimimme terveysturvallisesti.

Kari Kantalainen
puheenjohtaja 2023