Kari Kantalainen - Seniorien digisyrjäytyminen

8.11.2023

SEUTUSANOMAT 8.11.2023

Kansallisen Senioriliiton uusi puheenjohtaja Kari Kantalainen toivoo, että kaikkialla Suomessa olisi ikäihmisille vertaistukea tarjolla liikunnan ja digitaitojen lisäämiseksi.

 

Vuosikausia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa mukana ollut, muun muassa kahdeksan vuotta kansanedustajana toiminut Kansallisen Senioriliiton uusi puheenjohtaja Kari Kantalainen on huolissaan ikäihmisten digisyrjäytymisestä.

- Meillä Turun seudulla asiat ovat varsin hyvin, sillä digineuvontaa ikäihmisille on tarjolla monelta taholta. Esimerkiksi jo pitkään säännöllisesti Turussa toiminut SenioriJelppi tarjoaa ikäihmisille digitukea kahdesti viikossa, kertoo myös Turun kansallisten seniorien puheenjohtajana toimiva, Kaarinassa asuva Kantalainen.

      SenioriJelppi, joka tarjoaa digitukea maanantaisin ja tiistaisin, terveysneuvontaa keskiviikkoisin ja hyvinvointineuvontaa torstaisin, sekä vakituinen toimitila eli Itäisellä Pitkälläkadulla sijaitseva Senioritalo Yrjänä ovat valtakunnallisestikin poikkeuksellisia. Osin näiden ansiosta Turun kansalliset seniorit sai toissavuonna Kansallisen Senioriliiton palkinnon vuoden yhdistyksenä.

Valtakunnallisen Senioriliiton puheenjohtajana Kari Kantalainen haluaisi jalkauttaa Turussa toimivia käytäntöjä ympäri Suomen.

- Ikäihmisten digisyrjäytyminen on iso uhka, sillä monien julkisten ja yksityisten  palvelujen piiriin on vaikea päästä ilman nettiä. Turusta tuttu SenioriJelppi ja vertaistuki netin käyttöön olisi tärkeää saada kaikille ikäihmisille. Tutkimusten mukaan jopa kolmannes yli 75-vuotiaista ei käytä nettiä lainkaan, joten tämä on iso uhkaava ongelma, kertoo Kantalainen.

      Myös vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo on nostanut saman uhan esiin. Hänen mielestään se, että netin käyttötaito on edellytys palvelujen piiriin pääsemiselle, on ikäsyrjintää.

- Senioriliiton toimintasuunnitelman painopisteinä ovat digiasiat; järjestämme koulutusta digitaitojen ja medialukutaidon lisäämiseksi, ja lisäksi tavoitteenamme on, että jokaisessa Senioriliiton yhdistyksessä olisi tarjolla vertaistukea digitaitoihin. Vertaistuki on erityisen toimivaa, kun opettaja ja oppilas puhuvat keskenään samaa kieltä.

Digitaitojen ohella painopisteenä on ikäihmisten arkisen jaksamisen tukeminen liikunnan avulla.

- Tavoitteenamme on myös saada yhdistyksiin nimetty liikuntaseniori, joka vertaistoimijana innostaisi senioreita liikkumaan. Kunnat ovat tässä tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotta saadaan seniorit käyttämään erilaisia liikuntapaikkoja ja -muotoja, pohtii Kantalainen.

      Liikunta on tärkeää sekä fyysisen että henkisen jaksamisen kehittämisessä, sillä mukavassa ryhmässä liikkuminen on myös sosiaalisesti antoisaa.

      Kari Kantalaisen puheenjohtajakausi valtakunnallisen Senioriliiton johdossa kestää kolme vuotta eli vuoteen 2026 asti. Hänet valittiin puheenjohtajaksi kesäkuussa.

 

MARKO VUOSJOKI