Rohkeasti seniori (Rose)

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 ja sen myötä vähennetään yksinäisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta.

Rohkeasti seniori -hanke lyhyesti

  • Ehkäisee ikääntyvien syrjäytymistä
  • Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
  • Ehkäisee sosiaalisia ongelmia
  • Edistää senioreiden terveyttä
  • Lisää yhteisölisyyttä ja osallistumista
  • Kannustaa mukaan senioritoimintaaan
  • Lisää vertaistuen antamista ja auttamista

Rohkeasti seniori Somessa

Hanke on esillä myös sosiaalisessa mediassa. 

Twitter

Facebook