Rohkeasti seniori (Rose)

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 ja sen myötä vähennetään yksinäisyyttä, ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta.

Rohkeasti seniori Somessa

Hanke on esillä myös sosiaalisessa mediassa.