Historia ja yhteiskunta

Keskustelu- ja opintoryhmä

Ryhmän toiminta on yhdistetty tiistatitreffeihin. Toiminnalle on varattu yksi tiistai kuukausittain lukuunottamata kesäkuukausia. Esitelmöitsijät kerrotaan Tapahtumat/tiistaitreffit-sivulla, Turun Sanomissa ja erillisissä kuukausitiedotteissa. Kuten muutkin tiistaitreffit myös tämä on kaikille avoin tilaisuus.

Yhteyshenkilö  Heikki Paloheimo  040 757 1259